Otsin kedagi, kes kirjutaks 3 lihtsamat bashi scripti, tasu 5€ swedbankist ülekandega.

1) Inputi/Outputi kirjutamine/lugemine failidest: Loo skript, mis kirjutab kasutaja poolt sisestatud andmed faili (ei kuva neid terminalis) ning loeb failis olevad andmed sisse kuvades neid terminalis. Skriptis salvestatakse kasutaja poolt sisestatud andmed faili ning kuvatakse kasutajale selle loodud faili sisu. Kasutaja ise ei näe enda poolt terminali kirjutatud andmeid.

2) Modifitseeri skripti, niimoodi, et see nö. pretty-prindiks luuletuse teksti failist.
Kood:
#! /bin/bash#Filename: poem
#Description: Pretty-print a poem
# Lines of the poem (single stanza)
Line[1]="I do not know which to prefer,"
Line[2]="The beauty of inflections"
Line[3]="Or the beauty of innuendoes,"
Line[4]="The blackbird whistling"
Line[5]="Or just after."
# quoting permits embedding whitespace


#Attribution
Attrib[1]="Wallace Stevens"
Attrib[2]="\"Thirteen Ways of Looking at a Blackbird\""


echo


tput bold #Bold print
for index in 1 2 3 4 5    #Five lines
do
printf "    %s\n" "${Line[index]}"
done


for index in 1 2    #two attibution lines
do
printf "    %s\n" "${Attrib[index]}"
done


tput sgr0    #Reset terminal


echo
exit 0
3) Loo skript, kus küsid kasutajalt 8 küsimust. Küsimuste vastused loed massiivi sisse ning asendad 3 küsimuse vastused enda pooltsetega ning 2 tükki jätad tühjaks. Massiivi väärtused kuvatakse eraldi teksti failis, mitte terminalis.